Trả lời đề nghị của bà Ngô Thị Khơi ở Tổ dân phố Xuân Mai 3, phường Phúc Thắng: Đề nghị trả lại 02 sào đất tại Sân Vật và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

20/09/2014

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Sở TN&MT kiểm tra, rà soát lại vụ việc, báo cáo đề xuất với UBND tỉnh trước ngày 10/11/2014.

Các tin đã đưa ngày: