Trả lời về việc của ông Đặng Văn Thuấn cùng 30 công dân ở thôn Cao Quang, xã Cao Minh: Tố cáo Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên ban hành Quyết định số 1979, 1982/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 về thu hồi và cho phép chuyển đổi mục đích sử đất.

20/09/2014

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xem xét, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 11/2014.

 

 

Các tin đã đưa ngày: