Trả lời về việc của bà Nguyễn Thị Huyền ở thôn Đồng Vang, xã Kim Long: Năm 2009, Nhà nước thu hồi 800,4m2 đất sản xuất nông nghiệp của gia đình để làm đường Hợp Châu- Đồng Tĩnh

20/09/2014

Trả lời:

UBND tỉnh giao Ban Quản lý công trình giao thông 2 phối hợp với UBND huyện Tam Dương xem xét, giải quyết, trả lời cho công dân theo quy định.

 

 

Các tin đã đưa ngày: