Trả lời đề nghị của bà Nguyễn Thị Phương ở thôn Nội Điện, xã An Hoà: Đề nghị giải quyết lối đi cho gia đình.

20/09/2014

Trả lời:  

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tam Dương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1939/UBND- TD2 ngày 18/4/2014, xong trước ngày 15/10/2014.

 

 

Các tin đã đưa ngày: