Trả lời đề nghị của bà Trương Thị Suất ở thôn Duy Phiên, xã Hoàng Đan: Đề nghị UBND huyện Tam Dương giao ô đất ở số L03A quy hoạch tại xứ đồng Cổng Vôi, xã Hoàng Đan cho gia đình.

20/09/2014

Trả lời:  

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tam Dương thực hiện Văn bản số 3709/UBND- TD2 ngày 04/7/2014 của UBND tỉnh.

 

 

Các tin đã đưa ngày: