Trả lời về việc của ông Bùi Văn Ứng ở thôn Cẩm Trạch, xã Đạo Tú: Khiếu nại việc thu hồi đất, BTGPMB khi xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp kênh trục tiêu Bến Tre.

20/09/2014

Trả lời:

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tam Dương giải quyết dứt điểm vụ việc theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 1973/UBND- TD2 ngày 21/4/2014.

 

Các tin đã đưa ngày: