Câu hỏi: Cử tri xã Minh Quang (Tam Đảo) đề nghị tỉnh quan tâm và có ý kiến với chủ đầu tư đường điện 500KW giải quyết những tồn tại,vướng mắc trên địa bàn xã như quyết định thu hồi đất và giao đất cho nhân dân xây dựng lại Đền Minh Hồng.

27/09/2014

Trả lời:

Đối với diện tích sân đền thôn Minh Hồng thuộc hành lang an toàn lưới điện 500 kV Sơn La – Hiệp Hòa, đã được chủ đầu tư (Ban quản lý các công trình điện miền Bắc – AMB ) bồi thường đầy đủ theo quy định (đại diện cộng đồng dân cư thôn Minh Hồng đã nhận tiền bồi thường).

Nội dung kiến nghị liên quan đến việc thu hồi, giao đất để mở rộng sân Đền thôn Minh Hồng (thay thế cho phần đất đã BT-GPMB).

Ban quản lý các công trình điện miền Bắc (AMB) đã ứng tiền để tri trả BT phần diện tích đất nói trên (số tiền là 95.599.000 đồng, các hộ đã nhận tiền bồi thường). Tuy nhiên về thủ tục thu hồi và giao đất chưa hoàn thiện, đây là phần công việc của cộng đồng dân cư thôn Minh Hồng và UBND xã Minh Quang.

UBND huyện Tam Đảo đã giao UBND xã Minh Quang chủ động thuê đơn vị tư vấn có đủ chức năng để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đồng thời tổ chức họp dân giải thích cho nhân dân thôn Minh Hồng hiểu rõ trách nhiệm của mỗi bên.

 

Các tin đã đưa ngày: