Câu hỏi: Cử tri huyện Bình Xuyên đề nghị quy hoạch bãi rác thải của tỉnh xa nơi dân cư, vì hiện nay đang gây ô nhiễm nguồn nước của người dân thôn giữa, xã Quất Lưu.

27/09/2014

Trả lời:

 

Thôn Giữa, xã Quất Lưu nằm gần bãi rác thải tạm trong Khu công nghiệp Khai Quang (diện tích khoảng 2ha, thuộc khu vực Gò Rùa, Núi Mạ phường Khai Quang). Bãi rác do Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên quản lý, hàng ngày xử lý khoảng 100 tấn rác thải sinh hoạt của TP Vĩnh Yên và một số vùng lân cận (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Tam Đảo).

Đây là bãi rác tạm (không sử dụng lâu dài). Theo Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Vĩnh Phúc được duyệt, bố trí 04 địa điểm xử lý rác thải tập trung bằng công nghệ đốt, có quy mô trung bình 05ha/địa điểm, trong các Khu công nghiệp Bình Xuyên, Chấn Hưng, Tam Dương, Lập Thạch. Ngoài ra, xây dựng thêm các lò đốt chất thải rắn quy mô liên xã.

Hiện nay, việc xử lý tại bãi rác tạm trong Khu công nghiệp Khai Quang bằng hình thức chôn lấp theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên & Môi trường. Nước thải phát sinh của bãi rác được thu gom và thuê xử lý tại trạm xử lý nước thải của Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.

Định kỳ 1 năm 2 lần, Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên mời Trung tâm Tài nguyên & Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường Vĩnh Phúc lấy mẫu phân tích chất lượng  nước ngầm và nước mặt tại khu vực xung quanh bãi rác. Theo báo cáo kết quả phân tích mẫu nước lấy ngày 12/6/2014, các chỉ tiêu về nước ngầm đều nằm trong giá trị cho phép theo Quy chuẩn 09 : 2008/BTNMT- Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước ngầm; về nước mặt có 11/16 chỉ tiêu đều nằm trong giá trị cho phép theo Quy chuẩn 08: 2008/BTNMT- Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt, còn lại 05 chỉ tiêu vượt giới hạn cho phép từ từ 1,012 đến 2,2 lần.

Tuy nhiên, hiện nay bãi rác này đã gần đầy và chuẩn bị đóng bãi. Việc chôn lấp sẽ thực hiện tại bãi rác thải tạm mới, diện tích 1,5ha, thuộc khu vực quy hoạch đất cây xanh trong Khu công nghiệp Khai Quang, cách thôn Giữa khoảng 1km, xa khu vực dân cư.

Nhằm xử lý rác thải một cách triệt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, UBND tỉnh đang vận động vốn vay ODA của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) cho dự án tổng thể phát triển đô thị loại II - thành phố xanh Vĩnh Yên, trong đó có hợp phần xử lý rác thải sinh hoạt thành phố bằng công nghệ đốt, hạn chế chôn lấp.   

 

 

Các tin đã đưa ngày: