Câu hỏi: Cử tri huyện Bình Xuyên đề nghị sớm đưa đường nước sạch về cho nhân dân vì hiện nay do chăn nuôi và phát triển công nghiệp nguồn nước đã bị ô nhiễm nặng.

27/09/2014

Trả lời:

Trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã có đường ống cấp nước sạch của Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc, Công ty CP nước sạch Vĩnh Phúc đến địa bàn các xã: Bá Hiến, Hương Sơn, Thiện Kế và thị trấn Hương Canh với 1883 hộ  được cung cấp nước sạch.

Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn triển khai Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn trên địa bàn tỉnh, trong đó có dự án cung cấp nước sạch các xã: Tân Phong, Đạo Đức - huyện Bình Xuyên, dự kiến năm 2015 khởi công xây dựng. Ngoài ra UBND tỉnh cũng đã báo cáo Bộ Kế hoạch & Đầu tư xin đăng ký danh mục vay vốn ODA của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng mạng cấp nước huyện Bình Xuyên, để cung cấp nước sạch phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn huyện.

Theo Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, các xã đều được Quy hoạch xây dựng hệ thống cấp nước tập trung. Tuy nhiên giai đoạn 2013 - 2015 một số  xã chưa được đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước vì cần tập trung kinh phí để triển khai các dự án ưu tiên như: Xây dựng cải tạo mạng lưới giao thông nông thôn, mở rộng nâng cấp các trường học, xây dựng các nhà văn hóa khu, trung tâm văn hóa xã, chợ trung tâm... Do vậy, việc đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tập trung của các xã còn lại sẽ được thực hiện ở giai đoạn tiếp theo.

 

Các tin đã đưa ngày: