Câu hỏi: Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các xã, thị trấn chống xuống cấp trường học do nguồn vốn đầu tư XDCB theo nguyên tắc và tiêu chuẩn.

27/09/2014

Trả lời:

Hiện tại, các dự án cải tạo, sửa chữa và xây dựng công trình phụ trợ trường học đối với các trường trực thuộc huyện quản lý (THCS, Tiểu học, Mầm non) sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư cho ngành Giáo dục và Đào tạo phân cấp về cho UBND cấp huyện theo tiêu chí và định mức; đối với Kế hoạch năm 2014, cơ cấu vốn cho các công trình trường học thuộc cấp huyện quản lý tối thiểu 50% tổng vốn phân cấp theo tiêu chí và định mức cho các huyện. Do đây là mức phân cấp chung áp dụng cho tất cả các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh nên không thể áp dụng cơ chế đặc thù riêng cho huyện Yên Lạc. UBND huyện Yên Lạc căn cứ sự cấp thiết đầu tư từng công trình cải tạo sửa chữa, chống xuống cấp trường học, khả năng cân đối vốn của huyện để phân kỳ đầu tư các công trình theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo triển khai đầu tư dứt điểm từng công trình, tránh dàn trải gây nợ đọng XDCB.

 

Các tin đã đưa ngày: