Câu hỏi: Cử tri thị trấn Hoa Sơn, Sơn Đông, Triệu Đề (Lập Thạch) đề nghị tỉnh có chủ trương sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Tỉnh lộ 307, đoạn từ xã Liễn Sơn đi xã Thái Hòa hiện đã xuống cấp;

26/09/2014

Trả lời:

Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.307 đoạn từ Km 1+500 - Km 4 được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3119/QĐ-CT ngày 31/10/2013, năm 2014 ngân sách tỉnh chủ yếu tập trung trả nợ khối lượng xây dựng cơ bản nên đoạn tuyến trên chưa được ghi vốn để triển khai, hiện tại các cơ quan chức năng của tỉnh đang cân đối, xem xét, đề xuất để ghi vốn triển khai thi công vào năm 2015.

Việc đầu tư xây dựng cầu Phú Hậu, xã Sơn Đông: Theo Quyết định số 3779/QĐ-CT ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Phê duyệt Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 thì việc xây dựng cầu Phú Hậu qua sông Phó Đáy, theo lộ trình sẽ được xem xét từ sau năm 2015.

 

Các tin đã đưa ngày: