Câu hỏi: Cử tri huyện Tam Đảo đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng các cầu qua suối trên tuyến giao thông tỉnh lộ, huyện lộ và đường liên xã đã bị hư hỏng.

26/09/2014

Trả lời:

 

Đường tỉnh (ĐT) 302 đoạn qua địa bàn huyện Tam Đảo có 8 ngầm tràn, đến nay đã xây dựng 02 cầu tại Km 30+600 (cầu Thai Léc) và Km 34+350 (cầu Nước Dâng); hiện tại, UBND tỉnh cho phép đầu tư xây dựng cầu Đình Cả tại ngầm tràn Km 23+650 (Đền Trình), Sở GTVT đang làm thủ tục chuẩn bị đầu tư. Do ngân sách tỉnh chủ yếu tập trung trả nợ khối lượng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị số 08/CT-CT ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh về tiếp tục rà soát dừng, dãn tiến độ và cắt giảm các dự án đầu tư để tập trung xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản đến hết năm 2015, vì vậy các ngầm tràn còn lại sẽ dần được đầu tư theo lộ trình.

Ngầm tràn qua suối Đại Điền thuộc xã Đại Đình đã lập dự án đầu tư xây dựng và được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 1622/QĐ-CT ngày 16/6/2014, hiện tại các cơ quan chức năng của tỉnh đang cân đối, xem xét, đề xuất để ghi vốn triển khai thi công vào năm 2015.

Đối với ngầm tràn qua suối trên các tuyến đường huyện, đường xã bị hư hỏng, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Tam Đảo chỉ đạo phòng chuyên môn của huyện kiểm tra, tổng hợp để có kế hoạch đầu tư xây dựng theo phân cấp quản lý và đầu tư. 

 

 

Các tin đã đưa ngày: