Câu hỏi: Cử tri huyện Yên Lạc đề nghị UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc xem xét việc lấy đất để đắp bờ bao của dự án cải tạo vùng trũng nuôi trồng thủy sản xã Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên.

26/09/2014

Trả lời:

Về nội dung này, UBND tỉnh đã chỉ đạo, hiện Sở Nông nghiệp & PTNT đã làm việc với các đơn vị chức năng của UBND huyện Yên Lạc (Phòng Nông nghiệp và Ban QLDA huyện Yên Lạc), cùng kiểm tra thực địa tuyến ĐT.303 từ K7+00 đến K9+500, báo cáo kết quả như sau:

Tại K7+500 đến K7+800 có xuất hiện lún ta luy bên phải đường, tại K8+000 đến K8+050 có hiện tượng lún trượt mái ta luy bên trái đường. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Ban QLDA huyện Yên Lạc, việc lún sụt đường 303 như trên đã xuất hiện từ nhiều năm nay. Nguyên nhân được đánh giá là do tuyến đường 303 từ K7+000 đến K9+500 đi qua khu vực đầm trũng có nền địa chất yếu, phức tạp. UBND huyện Yên Lạc đã xử lý nhiều lần, và tổ chức nhiều hội thảo khoa học để tìm giải pháp xử lý nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục được triệt để. Trong thời gian tới, UBND huyện Yên Lạc tiếp tục tìm giải pháp khắc phục.

Hiện nay, trên địa bàn hai huyện Yên Lạc và Bình Xuyên không có dự án thủy sản nào đang thi công dọc tuyến đường 303, chỉ có dự án bờ bao ấp Bắc đã thi công đoạn kè đá xây gia cố bờ kênh tiêu chạy song song bên trái đường 303 khoảng từ K8 đến K8+300 do  Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Liễn Sơn làm chủ đầu tư nhưng không ảnh hưởng đến tuyến đường.

 

Các tin đã đưa ngày: