Câu hỏi: Cử tri xã Yên Dương, Minh Quang (Tam Đảo) đề nghị Sở Nông nghiệp & PTNT, Công ty TNHH 1 thành viên thủy lợi Tam Đảo đầu tư xây dựng, bố trí kinh phí nạo vét một số tuyến kênh mương tưới, tiêu trên địa bàn xã đã bị xuống cấp gây úng, hạn.

26/09/2014

Trả lời:

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay ngân sách tỉnh ưu tiên tập trung để thanh toán cho những công trình đã quyết toán, công trình có khối lượng hoàn thành, công trình kiên cố hóa kênh mương tại các xã xây dựng nông thôn mới để hoàn thành tiêu chí, hạn chế tối đa bố trí khởi công công trình mới. Do vậy, việc xây dựng mới các công trình hồ đập kênh mương vùng khó khăn về nguồn nước chưa được bố trí vốn. Trước mắt, UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV thủy lợi Tam Đảo phải chủ động thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, nạo vét khắc phục các hư hỏng kịp thời để đảm bảo phục vụ tưới cho sản xuất.

 

 

Các tin đã đưa ngày: