Câu hỏi: Cử tri huyện Sông Lô kiến nghị tỉnh tiếp tục có cơ chế hỗ trợ cho phát triển sản xuất nông nghiệp như: Hỗ trợ vay vốn ưu đãi mua máy nông cụ; trợ giá các giống cây trồng, vật nuôi có tiềm năng lợi thế và cho năng xuất cao

26/09/2014

Trả lời:

 

- Về hỗ trợ vay vốn ưu đãi mua máy nông cụ:

Theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân khi mua máy móc để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp sẽ được vay 100% vốn mua máy móc và ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay trong 2 năm đầu và 50% trong năm thứ ba. Đề nghị UBND huyện Sông Lô phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn biết, thực hiện theo quy định.

- Về trợ giá các giống cây trồng, vật nuôi có tiềm năng lợi thế và cho năng suất cao:

Trong những năm vừa qua, sản xuất nông nghiệp luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm và đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất. Cụ thể:

+ Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ phát triển trồng trọt sản xuất hàng hóa tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 – 2015, quy định: Hỗ trợ giống và phân bón, thuốc BVTV thiết yếu với mức tối đa cho các loại cây như sau: Bí đỏ 5,4 triệu đồng/ha/vụ, bí xanh 6 triệu đồng/ha/vụ, cà chua 7 triệu đồng/ha/vụ, dưa các loại 6 triệu đồng/ha/vụ, ớt 4 triệu đồng/ha/vụ, khoai tây 12,5 triệu đồng/ha/vụ; Hỗ trợ phân bón vi sinh, thuốc BVTV sinh học, thảo mộc cho cây su su với mức tối đa 15 triệu đồng/ha/năm.

+ Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế đầu tư, hỗ trợ phát triển giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 – 2015, quy định: Hỗ trợ cho mô hình sử dụng giống lúa mới với mức hỗ trợ 600 ngàn đồng/ha. Hỗ trợ mua mới hoặc thay thế lợn nái ngoại sinh sản cấp bố mẹ đối với hộ nuôi quy mô từ 10 con trở lên, mức hỗ trợ 1,2 triệu đồng/con (hỗ trợ tối đa không quá 30 con/hộ); hỗ trợ hộ chăn nuôi gà đẻ giống mới quy mô từ 1.000 con trở lên, mức hỗ trợ 4.500đ/con (hỗ trợ tối đa không quá 5.000 con/hộ); hỗ trợ mua thay thế bò đực giống 5 triệu đồng/con, hỗ trợ mua thay thế lợn đực giống 2,5 triệu đồng/con cho các hộ đang nuôi bò đực giống và lợn đực giống để phối giống trực tiếp, có nhu cầu mua mới để thay thế những con bị loại thải sau khi bình tuyển..

UBND tỉnh đã chỉ đạo, trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp & PTNT sẽ tiếp tục xem xét, lựa chọn các giống cây trồng, vật nuôi mới có tiềm năng lợi thế, có năng suất và hiệu quả kinh tế cao để đề xuất UBND tỉnh đưa vào danh mục giống cây trồng, vật nuôi được xem xét hỗ trợ.

 

 

Các tin đã đưa ngày: