Câu hỏi: Cử tri xã Đôn Nhân, Phương Khoan (Sông Lô) đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh khảo sát sửa lại cống Hoằng (ngoằng), xây dựng kênh, mương tiêu úng cho 3 xã Đôn Nhân, Phương Khoan và Nhân Đạo

26/09/2014

Trả lời:

Cống Hoằng (ngoằng) nằm trên luồng tiêu thuộc địa bàn xã Nhân Đạo (do Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Lập Thạch quản lý) được xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp ảnh hưởng đến tiêu thoát nước. UBND tỉnh giao Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Lập Thạch kiểm tra, sửa chữa theo quy định tại Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý luồng tiêu, công trình tiêu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Các tin đã đưa ngày: