Bà Chu Thị Thức và ông Nguyễn Công Xuất thôn Đức Thịnh, xã Quang Yên: Tố cáo ông Nguyễn Tiến Toàn - Chủ tịch UBND xã Quang Yên ...

16/08/2019

Chi tiết phản ánh:

Bà Chu Thị Thức và ông Nguyễn Công Xuất thôn Đức Thịnh, xã Quang Yên: Tố cáo ông Nguyễn Tiến Toàn - Chủ tịch UBND xã Quang Yên, ông Vi Đình Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Quang Yên và ông Lê Văn Phương - Cán bộ địa chính xã Quang Yên lợi dụng chứng vụ, quyền hạn có hành vi đứng ra để thỏa thuận (mua bán) đất nông nghiệp trái pháp luật.

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Sông Lô xem xét, giải quyết theo đúng trình tự của Luật Tố cáo; báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh xong trước ngày 30/9/2019.

 

Các tin đã đưa ngày: