Ông Lương Văn Dưỡng ở thôn Đông, xã Thanh Trù: Đề nghị bồi thường thiệt hại đối với diện tích đất không canh tác được ...

17/07/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Lương Văn Dưỡng ở thôn Đông, xã Thanh Trù: Đề nghị bồi thường thiệt hại đối với diện tích đất không canh tác được tại xứ đồng Đầu Khâu – Lỗ Đất, xã Thanh Trù do Công ty Cổ phần xây dựng và Phát triển đô thị (chủ đầu tư) thi công cống tiêu sai thiết kế tại vị trí km1+582 thuộc Dự án đường 33m vào Khu đô thị mới Nam Đầm Vạc gây ngập úng.

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Giám đốc Sở Xây dựng đôn đốc, yêu cầu Công ty Cổ phần xây dựng và Phát triển đô thị thực hiện Văn bản số 3517/UBND-TD6 ngày 17/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, xong trước ngày 15/7/2019.

 

Các tin đã đưa ngày: