Ông Nguyễn Mạnh Tiến ở thôn Lũng Thượng, xã Tam Hồng: Nội dung 1: Đề nghị xử lý ông Nguyễn Hải Bằng xây dựng tường bao quanh...

17/07/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Nguyễn Mạnh Tiến ở thôn Lũng Thượng, xã Tam Hồng:

Nội dung 1: Đề nghị xử lý ông Nguyễn Hải Bằng xây dựng tường bao quanh diện tích 12,25 m2 đất (tiếp giáp với đường Quốc lộ 2A) tại thôn Mới, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường để tháo dỡ tường, trả lại đất cho gia đình sử dụng.

Nội dung 2: Đề nghị thi hành án đối với ông Phạm Đức Chiến (bà Nguyễn Thị Thủy) ở phường Đồng Tâm để bàn giao tài sản cho bà Đỗ Thị Yến (ông Tiến được bà Yến ủy quyền).

Nội dung 3: Đề nghị thi hành án đối với ông Nguyễn Văn Tăng và bà Nguyễn Thị Thu Thủy ở xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc để bàn giao tài sản cho ông Nguyễn Mạnh Tiến.

Nội dung 4: Đề nghị thi hành án đối với ông Đào Quang Ngà ở xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch để bàn giao tài sản cho ông Nguyễn Mạnh Tiến.

Nội dung 5: Đề nghị thi hành án đối ông Phạm Công Vinh và bà Hoàng Thị Sửu (bố mẹ của bà Phạm Thị Bình) ở phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên để bàn giao tài sản cho ông Nguyễn Mạnh Tiến.

Nội dung 6: Tố cáo bà Phùng Thị Phẩm ở xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương xây dựng lấn chiếm đất công.

Nội dung 7: Đề nghị tổ chức thực hiện Kết luận số 02/KL-UBND ngày 30/3/2018 của Chủ tịch UBND xã Tam Hồng và Kết luận số 1633/KL-UBND ngày 22/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc để xử lý việc ông Nguyễn Văn Mác (vợ là Linh) đã xây dựng công trình chuồng trại nuôi gia cầm trái phép trên đất nông nghiệp tại thôn Lũng Thượng, xã Tam Hồng.

Nội dung 8: Tố cáo ông Hoàng Văn Nhiệm – Phó Giám đốc Sở Tài chính – Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự tỉnh ký quyết định định giá tài sản của gia đình không đúng quy định.

Trả lời:

Nội dung 1: UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 4012/UBND-TD5 ngày 03/6/2019.

Nội dung 2,3: UBND tỉnh yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Yên và huyện Yên Lạc tập trung giải quyết để bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá, xong trong tháng 8/2019. Yêu cầu Trưởng Ban Chỉ đạo THADS thành phố Vĩnh Yên và huyện Yên Lạc chỉ đạo đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Chi cục THADS huyện, thành phố để giải quyết dứt điểm vụ việc.

Nội dung 4,5: UBND tỉnh giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo giải quyết để bàn giao tài sản cho ông Nguyễn Mạnh Tiến theo quy định.

Nội dung 6: UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tam Dương chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm vụ việc; báo cáo kết quả với UBND tỉnh theo quy định.

Nội dung 7: UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 3781/UBND-TD1 ngày 27/5/2019.

Nội dung 8: Ban tiếp công dân hướng dẫn ông Nguyễn Mạnh Tiến làm đơn gửi cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

Các tin đã đưa ngày: