Các ông, bà: Nguyễn Văn Vịn, Nguyễn Văn Cẩm, Phạm Văn Bạch, Nguyễn Thị Nuôi cùng một số công dân thôn Bàng Mới, xã Tam Hồng: Tố cáo ông Nguyễn Anh Tuấn và bà Lê Thị Lại ...

17/07/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông, bà: Nguyễn Văn Vịn, Nguyễn Văn Cẩm, Phạm Văn Bạch, Nguyễn Thị Nuôi cùng một số công dân thôn Bàng Mới, xã Tam Hồng: Tố cáo ông Nguyễn Anh Tuấn và bà Lê Thị Lại lấn chiếm đất đường để xây dựng công trình trái phép (trước cửa Nhà văn hóa thôn); không đồng ý một số nội dung tại Kết luận số 01/KL-CT ngày 3/4/2019 của Chủ tịch UBND xã Tam Hồng.

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, xong trong tháng 7/2019.

 

Các tin đã đưa ngày: