Ông Nguyễn Đức Tuấn (con trai bà Dương Thị Thắm) ở thôn Đông, thị trấn Yên Lạc: Đề nghị chỉ lại mốc giới thửa đất theo Giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp đổi cho gia đình ngày 25/6/2019

17/07/2019

Trả lời:

Chuyển đơn, giao Sở TN&MT hướng dẫn UBND huyện Yên Lạc, UBND thị trấn Yên Lạc thực hiện.

Các tin đã đưa ngày: