Ông Lê Văn Tâm (vợ là bà Kim Thị Khánh) ở tổ dân phố Yên Mỹ 1, phường Xuân Hòa: Khiếu nại việc thu hồi, bồi thường đất ở của gia đình ...

17/07/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Lê Văn Tâm (vợ là bà Kim Thị Khánh) ở tổ dân phố Yên Mỹ 1, phường Xuân Hòa: Khiếu nại việc thu hồi, bồi thường đất ở của gia đình để thực hiện Dự án Khu đô thị mới phường Xuân Hòa; đề nghị điều chỉnh quy hoạch, không thu hồi đất để thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình.

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan họp thống nhất, xem xét, giải quyết theo quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đạo giải quyết theo quy định.

 

Các tin đã đưa ngày: