Bà Nguyễn Thị Phong thường trú ở thôn Chè 6, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang: Khiếu nại việc thu hồi 144m2 đất ở của gia đình ...

17/07/2019

Chi tiết phản ánh:

Bà Nguyễn Thị Phong thường trú ở thôn Chè 6, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang: Khiếu nại việc thu hồi 144m2 đất ở của gia đình để xây dựng trụ sở UBND xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường nhưng không bồi thường, hỗ trợ; đề nghị bồi thường bằng đất ở cho cho gia đình.

Trả lời:

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 3251/UBND-TD5 ngày 10/5/2019; báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh, xong trước ngày 10/8/2019.

 

Các tin đã đưa ngày: