Ông Phùng Văn Hồng ở thôn Hủng II, xã Đạo Tú: Khiếu nại Quyết định 06/QĐ ngày 26/6/1989 của UBND xã Đạo Tú ...

17/07/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Phùng Văn Hồng ở thôn Hủng II, xã Đạo Tú: Khiếu nại Quyết định 06/QĐ ngày 26/6/1989 của UBND xã Đạo Tú về việc thu hồi 228 m2 đất ở của gia đình trái quy định của pháp luật; đề nghị bồi thường bằng đất đối với diện tích đã thu hồi của gia đình.

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Tam Dương chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh. Tổ công tác của tỉnh (thành lập theo Quyết định 456/QĐ-CT ngày 31/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh) sẽ trực tiếp nghe UBND huyện báo cáo vụ việc này để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

 

Các tin đã đưa ngày: