Ông Bùi Ngọc Minh ở tổ dân phố Đồi, thị trấn Hợp Hòa: Tố cáo bà Lê Thị Huân lấn, chiếm 1.500m2 đất công, xây dựng tường rào bao loan chiếm dụng; không đồng ý Kết luận số 02/KL-UBND ngày 13/11/2018 của Chủ tịch UBND thị trấn Hợp Hòa

17/07/2019

Trả lời:

Nội dung tố cáo của ông Bùi Ngọc Minh đã được Chủ tịch UBND thị trấn Hợp Hòa và Chủ tịch UBND huyện Tam Dương giải quyết hết thẩm quyền theo quy định của pháp luât. UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tam Dương, UBND thị trấn Hợp Hòa xác minh nguồn gốc đất của bà Lê Thị Huân và có văn bản trả lời cho ông Bùi Ngọc Minh theo quy định, xong trước ngày 30/8/2019.

 

Các tin đã đưa ngày: