Bà Dương Thị Kết ở thôn Quan Đình, xã Tam Quan: Đề nghị tổ chức thi hành án đối với bà Phan Thị Hương ở xã Tam Quan để bàn giao tài sản trúng đấu giá cho bà Dương Thị Kết

17/07/2019

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh tập trung chỉ đạo Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Tam Đảo giải quyết bàn giao tài sản cho bà Dương Thị Kết xong trong tháng 7/2019.

- Giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Tam Đảo có trách nhiệm phối hợp để giải quyết dứt điểm vụ việc .

- Yêu cầu Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Tam Đảo chỉ đạo đơn vị liên quan phối hợp với Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Tam Đảo để  giải quyết dứt điểm vụ việc.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện, trong quá trình giải quyết nếu có khó khăn, vướng mắc, trực tiếp báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

 

Các tin đã đưa ngày: