Ông Nguyễn Trung Tuấn cùng một số công dân thôn Ba Trung, xã Quang Sơn: Phản ánh trên địa bàn thôn có 02 Công ty sản xuất than hoạt tính gây ô nhiễm môi trường

17/07/2019

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 4561/UBND-TD6 ngày 21/6/2019; báo cáo giải quyết với UBND tỉnh xong trong trước ngày 20/7/2019. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan trực tiếp kiểm tra thực tế, xem xét, xử lý theo quy định. Báo cáo kết quả với UBND tỉnh.

 

Các tin đã đưa ngày: