Bà Chu Thị An ở thôn Tam Hà, xã Thiện Kế: Tố cáo bà Công Thị Xuân lấn, chiếm đất đường đi của gia đình

17/07/2019

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên chỉ đạo giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh, xong trước ngày 30/8/2019.

Các tin đã đưa ngày: