Ông Nguyễn Quốc Thắm ở Chợ Tam Lộng, xã Hương Sơn: Nội dung 1: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đối với thửa đất số 620, diện tích 126 m2 ...

21/06/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Nguyễn Quốc Thắm ở Chợ Tam Lộng, xã Hương Sơn: Nội dung 1: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đối với thửa đất số 620, diện tích 126 m2 thể hiện trên Bản đồ quy hoạch do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc lập tháng 3/2016; Nội dung 2: Kiểm tra, xử lý việc bà Tuân (Giang) xây dựng nhà, xưởng trái phép trên đất nông nghiệp và hành lang giao thông,...

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên chỉ đạo kiểm tra, giải quyết, xử lý, trả lời công dân cụ thể từng nội dung và báo cáo UBND tỉnh xong trước ngày 30/6/2019.

 

Các tin đã đưa ngày: