Ông Nguyễn Văn Kiều ở thôn Vinh Tiến, xã Bá Hiến: Đề nghị bồi thường, hỗ trợ đất vườn ao được hình thành trước ngày 18/12/1980 cho 04 hộ ...

21/06/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Nguyễn Văn Kiều ở thôn Vinh Tiến, xã Bá Hiến: Đề nghị bồi thường, hỗ trợ đất vườn ao được hình thành trước ngày 18/12/1980 cho 04 hộ (Bà Đặng Thị Tuyền, bà Phạm Thị Minh, ông Đỗ Văn Tráng ở thôn Vĩnh Phượng và  bà Đặng Thị Xứng ở thôn Hiệp Hải) theo giá đất ở khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc.

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên kiểm tra, rà soát lại vụ việc, đối thoại, giải quyết và trả lời công dân; báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh theo quy định.

 

Các tin đã đưa ngày: