Ông Hoàng Bá Toan ở Khu hành chính 7, phường Đống Đa: Nội dung 1: Đề nghị công nhận (cấp giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất, đối với thửa đất ...

21/06/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Hoàng Bá Toan ở Khu hành chính 7, phường Đống Đa: Nội dung 1: Đề nghị công nhận (cấp giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất, đối với thửa đất số 131, diện tích 400m2; thửa đất số 132, diện tích 380m2 có nguồn gốc nhận chuyển nhượng của gia đình ông Hà Đăng Phi; Nội dung 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 220 m2 đất tại thửa đất 132 thuộc quyền sử dụng đất của gia đình cho bà Hà Thị Oanh; Nội dung 3: Ông Vỹ (con trai bà Oanh) làm nhà cấp 4 trên đất vườn của gia đình; Nội dung 4: Gia đình bà Oanh chặt 31 cây xoan và chuyển bụi tre ra khoảng 6m; Nội dung 5: Bà Hà Thị Oanh lấp toàn bộ thửa đất 132, tờ bản đồ số 06, bản đồ 299, diện tích 380m2 đến nay chưa trả cho gia đình.

Trả lời:

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên xem xét, chỉ đạo kiểm tra, xác minh rõ nội dung đơn công dân, đối thoại với công dân để xem xét, giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục của pháp luật; báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh, xong trước ngày 30/7/2019.

 

Các tin đã đưa ngày: