Ông Lê Văn Cảnh ở thôn Đại Nội, xã Bình Định: Đề nghị trả lại cho gia đình thửa đất ao mang tên ông Lê Văn Hùy (bố đẻ ông Cảnh) mà hiện nay ông Lê Thế Kỷ đang sử dụng

21/06/2019

Trả lời:

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc kiểm tra, rà soát lại vụ việc, đối thoại và trả lời công dân theo quy định; báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh theo quy định.

Các tin đã đưa ngày: