Ông Nguyễn Văn Phòng cùng 02 công dân thôn Đông Nam, làng Man Để, xã Tam Hồng: Tố cáo hộ ông Nguyễn Văn Hào và hộ ông Nguyễn Văn Tuấn lấn diện tích đất đường giao thông tại thôn Đông Nam

21/06/2019

Trả lời:

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc chỉ đạo giải quyết nội dung đơn của công dân theo đúng quy định của pháp luật; thông báo công khai kết quả giải quyết đơn của công dân theo quy định của pháp luật.

Các tin đã đưa ngày: