Ông Nguyễn Mạnh Tiến ở thôn Lũng Thượng, xã Tam Hồng: Nội dung 1: Đề nghị xử lý việc ông Nguyễn Hải Bằng xây dựng tường bao quanh diện tích 12,25 m2 đất ...

21/06/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Nguyễn Mạnh Tiến ở thôn Lũng Thượng, xã Tam Hồng:

Nội dung 1: Đề nghị xử lý việc ông Nguyễn Hải Bằng xây dựng tường bao quanh diện tích 12,25 m2 đất (tiếp giáp với đường Quốc lộ 2A) tại thôn Mới, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường để tháo dỡ tường, trả lại đất cho gia đình sử dụng.

Nội dung 2: Đề nghị tổ chức thực hiện bàn giao tài sản cho người mua trúng đấu giá là bà Đỗ Thị Yến (theo hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 45/HĐ-TT ngày 16/12/2016 giữa bà Đỗ Thị Yến với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Vĩnh Phúc) tại phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên.

Nội dung 3: Đề nghị tổ chức thực hiện bàn giao tài sản theo Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 3108/2017/HĐMB-TAVP ngày 31/8/2017 cho ông Nguyễn Mạnh Tiến (người mua trúng đấu giá) tại xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch.

Nội dung 4: Đề nghị tổ chức thực hiện bàn giao tài sản của ông Phạm Công Vinh và bà Hoàng Thị Sửu ở khu Vĩnh Thịnh 5, phường Tích Sơn cho người trúng đấu giá (là ông Nguyễn Mạnh Tiến).

Nội dung 5: Đề nghị tổ chức thực hiện bàn giao tài sản của ông Nguyễn Văn Tăng ở thôn Lâm Xuyên, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc cho người trúng đấu giá (là ông Nguyễn Mạnh Tiến).

Nội dung 6: Tố cáo bà Phùng Thị Phẩm ở xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương xây dựng lấn chiếm đất công.

Nội dung 7: Đề nghị tổ chức thực hiện Kết luận số 02/KL-UBND ngày 30/3/2018 của Chủ tịch UBND xã Tam Hồng và Kết luận số 1633/KL-UBND ngày 22/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc để xử lý việc ông Nguyễn Văn Mác (vợ là Linh) đã xây dựng công trình chuồng trại nuôi gia cầm trái phép trên đất nông nghiệp tại thôn Lũng Thượng, xã Tam Hồng.

Trả lời:

Nội dung 1: UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 4012/UBND-TD6 ngày 03/6/2019.

Nội dung 2,3,4,5: UBND tỉnh yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh xây dựng lộ trình giải quyết dứt điểm từng vụ việc cụ thể (sớm tổ chức thực hiện dứt điểm 02 vụ việc trong tháng 6/2019) và báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo dân sự thi hành án tỉnh để chỉ đạo giải quyết. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Lập Thạch, Vĩnh Yên, Yên Lạc phối hợp chặt chẽ với Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cấp huyện để tổ chức thực hiện cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung 6: UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tam Dương tập trung chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả với UBND tỉnh theo quy định.

Nội dung 7: UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 3781/UBND-TD1 ngày 27/5/2019.

 

 

Các tin đã đưa ngày: