Ông Nguyễn Tiến Huân ở khu 3, phường Tiền Châu: Nội dung 1: Đề nghị tổ chức thực hiện Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND thành phố Phúc Yên về việc thu hồi thửa đất số 12, ...

21/06/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Nguyễn Tiến Huân ở khu 3, phường Tiền Châu: Nội dung 1: Đề nghị tổ chức thực hiện Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND thành phố Phúc Yên về việc thu hồi thửa đất số 12, tờ bản đồ số 39, diện tích 449,0m2 đất theo quy định của pháp luật; Nội dung 2: Đề nghị điều tra, làm rõ và hủy bỏ Quyết định số 3177/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND thị xã Phúc Yên (nay là thành phố Phúc Yên) về việc thu hồi và cấp đổi Giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Nguyễn Tiến Hiếu và bà Lê Thị Phi địa chỉ thửa đất: Phường Hùng Vương; Nội dung 3: Đề nghị công khai Quyết định kỷ luật của Thành ủy Phúc Yên đối với ông Trương Quang Hưng – Nguyên Bí thư phường Tiền Châu.

Trả lời:

Nội dung 1: Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã thụ lý đơn khởi kiện của ông Nguyễn Viết Hiểu khu 3, phường Tiền Châu về đề nghị tuyên hủy  Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND thành phố Phúc Yên. Đề nghị ông Nguyễn Tiến Huân chờ kết quả giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Nội dung 2: UBND tỉnh giao Công an tỉnh tiếp tục kiểm tra, rà soát lại vụ việc và có văn bản trả lời ông Nguyễn Tiến Huân theo quy định của pháp luật, xong trước ngày 30/6/2019.

 Nội dung 3: Thành ủy Phúc Yên đã thực hiện công khai quyết định xử lý kỷ luật trên Cổng thông tin điện tử của thành phố Phúc Yên. Trường hợp Thành ủy Phúc Yên chưa thực hiện công khai theo đúng quy định thì đề nghị UBKT Tỉnh ủy chỉ đạo Thành ủy Phúc Yên thực hiện công khai quyết định xử lý kỷ luật theo đúng quy định.

 

Các tin đã đưa ngày: