Ông Trần Doãn Bộ cùng một số công dân ở xã Phú Đa: Không đồng ý Kết luận số 1335/KL-UBND ngày 10/8/2016 của UBND huyện Vĩnh Tường ...

17/05/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Trần Doãn Bộ cùng một số công dân ở xã Phú Đa: Không đồng ý Kết luận số 1335/KL-UBND ngày 10/8/2016 của UBND huyện Vĩnh Tường về việc thanh tra các nội dung liên quan đến đơn của ông Trần Doãn Bộ và 25 hộ dân xã Phú Đa.

Trả lời:

Hướng dẫn công dân nếu có căn cứ cho rằng các nội dung giải quyết tại Kết luận nêu trên của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường có dấu hiệu vi phạm, không đúng quy định của pháp luật thì viết đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh để giao Chánh Thanh tra tỉnh thanh tra lại vụ việc theo quy định của pháp luật.