Ông Phùng Văn Lý (đại diện một số công dân) ở khu 4, thị trấn Tứ Trưng: Khiếu nại Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt ...

17/05/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Phùng Văn Lý (đại diện một số công dân) ở khu 4, thị trấn Tứ Trưng: Khiếu nại Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Cụm công nghiệp Đồng Sóc; phản ánh việc phê duyệt bồi thường, hỗ trợ cho một số hộ dân không đúng quy định; không đồng ý Văn bản trả lời số 62/CV-HĐBT ngày 23/4/2019 của Hội đồng bồi thường GPMB huyện Vĩnh Tường.

Trả lời:

Chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường làm việc trực tiếp với các hộ dân để trao đổi, giải thích rõ những nội dung công dân còn thắc mắc, chưa rõ; kiểm tra, rà soát đối với các trường hợp công dân phản ánh liên quan đến bồi thường, hỗ trợ nêu trên để xem xét, giải quyết, trả lời dứt điểm theo quy định.