Ông Nguyễn Hữu Tỉnh cùng một số công dân ở Khu 1, xã Phú Đa: Đề nghị giải quyết liên quan đến việc thực hiện dồn thửa đổi ruộng tại xã Phú Đa ...

17/05/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Nguyễn Hữu Tỉnh cùng một số công dân ở Khu 1, xã Phú Đa: Đề nghị giải quyết liên quan đến việc thực hiện dồn thửa đổi ruộng tại xã Phú Đa và chia lại diện tích đất công ích để lại vượt phần trăm so với quy định cho các hộ gia đình, cá nhân.

Trả lời:

Chuyển đơn, giao Sở TN&MT chủ trì cùng Sở NN&PTNT, UBND huyện Vĩnh Tường nghiên cứu và có phương án tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Trước mắt làm việc với một số công dân để tuyên truyền, giải thích cho công dân hiểu, chấp hành và nhận đất nông nghiệp để tổ chức sản xuất. Giao Công an tỉnh chỉ đạo nắm bắt tình hình xử lý nghiêm đối với các trường hợp kích động, gây rối làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự địa phương để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.