Ông Trần Ngọc Sơn và bà Nguyễn Thị Liên thôn Chợ, xã Nghĩa Hưng: Tố cáo cán bộ của xã Nghĩa Hưng sai phạm liên quan đến đất đai

17/05/2019

Trả lời:

UBND tỉnh chuyển đơn, giao UBND huyện Vĩnh Tường xem xét, giải quyết theo quy định.