Ông Đào Văn Diễn ở thôn Ngọc Thạch 2, xã An Hòa: Đề nghị được miễn giảm tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với thửa đất tại khu đồng Cổng Đông, xã An Hòa

17/05/2019

Trả lời:

UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tam Dương, Chi Cục Thuế huyện Tam Dương xem xét, giải quyết theo quy định.