Bà Dư Thị Sáu (mẹ đẻ ông Hoàng Văn Ba) ở thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù: Khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của gia đình để xây dựng Hồ chứa nước Đồng Mỏ

17/05/2019

Trả lời:

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo kiểm tra, xem xét, giải quyết và trả lời công dân theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Khiếu nại.