Ông Hoàng Văn Rổ (vợ là Ôn Thị Sinh), bà Hoàng Thị Ba (chồng là Lưu Quý Dỏng) và Ôn Thị Tư (chị gái bà Ôn Thị Sinh) cùng một số công dân ở xã Đạo Trù Khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

17/05/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Hoàng Văn Rổ (vợ là Ôn Thị Sinh), bà Hoàng Thị Ba (chồng là Lưu Quý Dỏng) và Ôn Thị Tư (chị gái bà Ôn Thị Sinh) cùng một số công dân ở xã Đạo Trù: Khiếu nại  việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Đồng Mỏ.

Trả lời:

Chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo kiểm tra, xem xét, giải quyết đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Khiếu nại.