Ông Vũ Ngọc Hùng ở thôn Khoan Bộ, xã Phương Khoan: Đề nghị giao đất và cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân với lý do các hộ dân đã nộp tiền sử dụng đất cho UBND xã Phương Khoan từ năm 2003

17/05/2019

Trả lời:

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Sông Lô khẩn trương thực hiện Văn bản số 41/UBND-CN3 ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận địa điểm quy hoạch chi tiết tỷ 1/500 khu đất ở để giải quyết tồn tại về đất đai tại xã Phương Khoan theo Kết luận số 425/KL-CT ngày 15/02/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh. Thông báo công khai lộ trình thực hiện, thời gian giải quyết để  công dân biết.