Ông Trương Quang Thắng đại diện một số hộ dân ở thôn Vân Nhưng, xã Tân Lập: Đề nghị không thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân ...

17/05/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Trương Quang Thắng đại diện một số hộ dân ở thôn Vân Nhưng, xã Tân Lập: Đề nghị không thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân để giao cho Công ty Cổ phần Tân Phát khai thác đá, với lý do: Việc khai thác đá không đảm bảo khoảng cách an toàn khi nổ mìn và gây ô nhiễm môi trường.

Trả lời:

Giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sông Lô kiểm tra, xử lý, giải quyết, trả lời công dân liên quan đến việc khai thác đá gây ô nhiễm môi trường, xong trước ngày 30/6/2019.

- Giao Sở Công thương chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giải quyết, trả lời công dân liên quan đến việc nổ mìn khai thác đá không đảm bảo khoảng cách an toàn, xong trước ngày 30/6/2019.