Ông Nguyễn Tiến Huân ở khu 3, phường Tiền Châu: Nội dung 1: Đề nghị tổ chức thực hiện Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND thành phố Phúc Yên ...

17/05/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Nguyễn Tiến Huân ở khu 3, phường Tiền Châu: Nội dung 1: Đề nghị tổ chức thực hiện Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND thành phố Phúc Yên về việc thu hồi thửa đất số 12, tờ bản đồ số 39, diện tích 449,0m2 đất theo quy định của pháp luật; Nội dung 2: Đề nghị điều tra, làm rõ và hủy bỏ Quyết định số 3177/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND thị xã Phúc Yên (nay là thành phố Phúc Yên) về việc thu hồi và cấp đổi Giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Nguyễn Tiến Hiếu và bà Lê Thị Phi địa chỉ thửa đất: Phường Hùng Vương; Nội dung 3: Đề nghị công khai Quyết định kỷ luật của Thành ủy Phúc Yên đối với ông Trương Quang Hưng – Nguyên Bí thư phường Tiền Châu.

Trả lời:

Nội dung 1: UBND tỉnh giao UBND thành phố Phúc Yên khẩn trương thực hiện, xử lý dứt điểm vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nội dung 2: UBND tỉnh giao Công an tỉnh xem xét, giải quyết và trả lời công dân theo quy định của pháp luật.

Nội dung 3: UBND tỉnh  Đề nghị UBKT Tỉnh ủy chỉ đạo Thành ủy Phúc Yên công khai quyết định kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng.