Bà Nguyễn Thị Thảo ở thôn Giữa, xã Quất Lưu: Đề nghị tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng khu đất bãi Chân Chim theo Quyết định số 2128/QĐ- CT ngày 28/6/2013 của UBND huyện Bình Xuyên

17/04/2019

Trả lời:

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên chỉ đạo UBND xã Quất Lưu thực hiện đầu tư theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật và có văn thông báo công khai thời gian dự kiến triển khai, tiến độ thực hiện để cho nhân dân và bà Nguyễn Thị Thảo biết.

Các tin đã đưa ngày: