Bà Trần Thị Mai ở khu phố 2, thị trấn Hương Canh: Đề nghị giải quyết việc Công ty TNHH Hanh Nguyệt phá rào, san lấp mặt bằng vào 341m2 đất của gia đình ...

17/04/2019

Chi tiết phản ánh:

Bà Trần Thị Mai ở khu phố 2, thị trấn Hương Canh: Đề nghị giải quyết việc Công ty TNHH Hanh Nguyệt phá rào, san lấp mặt bằng vào 341m2 đất của gia đình; Không đồng ý Văn bản số 760/STNMT-TTr ngày 03/4/2019 của Sở TN&MT về kết quả kiểm tra, xác minh nội dung đề nghị của bà Trần Thị Mai ở khu phố 2, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên.

Trả lời:

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xác minh, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xong trước ngày 30/6/2019.

Các tin đã đưa ngày: