Bà Dương Thị Xuyến, Nguyễn Thị Hạt, Phạm Thị Thọ ở thôn Cộng Hòa, xã Thanh Vân: Đề nghị giao đất ở cho 03 hộ dân đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước từ năm 2003

19/04/2019

Trả lời:

Chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Tam Dương kiểm tra, rà soát lại vụ việc (các hộ đã được cấp đất chưa) để xem xét, giải quyết và trả lời công dân theo thẩm quyền. Giao Sở TN&MT có văn hướng dẫn cụ thể UBND huyện Tam Dương thực hiện theo quy định.