Bà Nguyễn Thị Tâm (con gái bà Vũ Thị Lũy) ở thôn Mai Nham, xã Duy Phiên: Đề nghị thi hành Bản án số 02/2012/DS-PT ngày 20/02/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ...

19/04/2019

Chi tiết phản ánh:

Bà Nguyễn Thị Tâm (con gái bà Vũ Thị Lũy) ở thôn Mai Nham, xã Duy Phiên: Đề nghị thi hành Bản án số 02/2012/DS-PT ngày 20/02/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc: Buộc bà Hoàng Thị Dung ở thôn Chùa, xã Duy Phiên trả lại cho bà Vũ Thị Lũy 73,8m2 đất tại thửa số 388, thuộc tờ bản đồ số 03.

Trả lời:

UBND tỉnh giao Công an tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh, UBND huyện Tam Dương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 07/UBND-NC2 ngày 16/01/2019 về việc thi hành Bản án dân sự Phúc thẩm số 02/DSPT ngày 20/12/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.