Bà Dương Thị Kết ở thôn Quan Đình, xã Tam Quan: Kiến nghị tổ chức thi hành án đối với bà Phan Thị Hương ở xã Tam Quan, huyện Tam Đảo để bàn giao tài sản trúng đấu giá cho bà Dương Thị Kết

16/04/2021

Chi tiết phản ánh:

Bà Dương Thị Kết ở thôn Quan Đình, xã Tam Quan: Kiến nghị tổ chức thi hành án đối với bà Phan Thị Hương ở xã Tam Quan, huyện Tam Đảo để bàn giao tài sản trúng đấu giá cho bà Dương Thị Kết.

UBND tỉnh trả lời: - Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo và Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Tam Đảo thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 8847/UBND-TD5 ngày 25/11/2020, số 286/UBND-TD5 ngày 15/01/2021 để tổ chức thực hiện, giải quyết dứt điểm, bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá, xong trong tháng 6/2021.

- Giao Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Tam Đảo thực hiện đảm bảo an ninh, trật tự theo quy định.

- Giao Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc theo quy định.